Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Ochrana osobních údajů

DEKLARACE SOULADU – INFORMOVANÝ SOUHLAS

s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a se souvisejícími právními předpisy

 

DOPS s.r.o.

IČ: 45534799

se sídlem: Pražská 1434, 50901  Nová Paka

zapsaná v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1477

 

Tímto informuje, že:

1.       Veškeré vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu, a to za účelem obchodní spolupráce, vyřizování objednávek a tvorby nabídek, nebo na základě vašeho informovaného souhlasu. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailem na: dops@dops.cz

2.       Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce nebo na tak dlouho, jak požaduje zákon.

3.       Pokud je nutné vaše údaje ukládat, pak se tak děje pouze v rámci zákonné povinnosti tato data ukládat a dokumentovat, přičemž je zohledněno pravidlo minimalizace zacházejí s údaji.

4.       Vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím stranám ani jiným obdobným způsobem komerčně využívat.

5.       Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo na přístup k osobním údajům, právem žádat vysvětlení nebo odstranění vzniklého stavu v souladu s Nařízením GDPR a dalších právních předpisů.

Tímto prohlašuje a zároveň činí ujištění, že:

1.       Vystupuje v rámci obchodní spolupráce ve vztahu k osobním údajům subjektů údajů, které ať už přímo nebo nepřímo získala od subjektů údajů (dále jen „osobní údaje“), jako správce osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 7 GDPR.

2.       Při shromažďování a dalším zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a dalšími právními předpisy.

3.       Splňuje požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a implementuje požadavky GDPR a souvisejících právních předpisů.

4.       Zavedla vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila a byla schopna doložit, že zpracování je prováděno v souladu s platnou a účinnou úpravou ochrany osobních údajů.

5.       Je si vědoma své plné odpovědnosti za zpracování osobních údajů a důsledků spojených s porušením povinností stanovených jí jako správci osobních údajů platnou a účinnou právní úpravou ochrany osobních údajů představovanou zejména GDPR.

V Nové Pace dne 25.5.2018.

DOPS s.r.o.